Breukelen

De Corridor 8

(0346) 26 28 04

ma. t/m vr. 07:45 - 16:15 uur

Openingstijden

ma. t/m vr. 07:45 - 16:15 uur

Vacature directeur Kansis | Kansis Groen

FUNCTIE | DIRECTEUR

De directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de inhoudelijke opdrachten van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Als directeur weet je als geen ander dat je werkt voor gemeenten in een politiek-bestuurlijke context. Je overlegt en hebt contact met de opdrachtgevers/klanten, collega-organisaties en ondernemersverenigingen. Met grote regelmaat heb je afspraken en overleg op de gemeentekantoren. Daarnaast ben je zichtbaar en toegankelijk voor de medewerkers in je organisatie, laagdrempelig met behoud van je professionele distantie.

De belangrijkste opgaven voor de directeur zijn:

 • Het samen met de gemeenten en bedrijven organiseren van (nieuwe) instroom om de ambities van Kansis en de gemeenten waar te maken en te verstevigen:
  • Met een bredere opdracht van de gemeenten.
  • Door bredere doelgroepen in te laten stromen en passende werksoorten aan te bieden.
  • Door de acquisitiekracht en de relaties met de bedrijven te versterken en nieuwe bedrijven/ ‘opdrachtgevers’ te contracteren.
  • Door aan te haken op Zorg, omdat werk de basis is voor een goede gezondheid. Door te bouwen aan een netwerk van maatschappelijke partners om kansen te creëren buiten de beschutte Sw-omgeving.
 • Het samen met de RvC komen tot een eenvoudiger sturingsmodel met één stichting waarin de twee gemeenten gelijkwaardig participeren:
  • De huidige infrastructuur te behouden om een goede balans te hebben tussen opdrachten van gemeenten en de ontwikkeling van de medewerkers.
  • De organisatie toekomstbestendiger te houden en uit te bouwen door o.m. strategisch personeelsbeleid.
  • Het resultaat van het onderzoek naar de positionering van het ambtelijk personeel te implementeren met een bijpassend mandaat voor de directeur.
  • Samen met gemeenten op logische momenten generieke bedrijfsvoeringstaken van gemeenten en Kansis te onderzoeken en keuzes te maken.

Als directeur begrijp je goed wat doorontwikkeling van de organisatie betekent, voor medewerkers, management en voor de deelnemende gemeenten. Je bent de sparringpartner voor de unitleiders. Als directeur van Kansis heb je een open instelling, je bent nieuwsgierig en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een inspirerende leider die de visie uitdraagt en gericht is op samenwerking en de implementatie van de visie. Jij weet als geen ander management en medewerkers te coachen, hen de verantwoordelijkheid te geven, zodat zij zich iedere dag met plezier en vol overgave inzetten.

Je werkt op een doelmatige en efficiënte wijze en legt hierover verantwoording af aan De Raden van Commissarissen. Zij hebben oog voor de bedrijfsvoering, maar bovenal willen zij zorgdragen, dat het potentieel van inwoners uit onder andere de bijstand zoveel mogelijk begeleid wordt naar werk bij Kansis en Kansis Groen. Je overlegt met de opdrachtgever in de directie van de gemeente Stichtse Vecht en de wethouder Werk en Inkomen over de inhoud. Je bent je daarbij bewust van de gemeentelijke belangen en je verbindt deze belangen aan de doelstellingen van Kansis, ook als deze soms op gespannen voet met elkaar lijken te staan.

De functie kent een duidelijke interne kant en een externe kant om samen met de gemeenten te komen tot een uitbreiding  van Kansis en Kansis Groen. Een sociaal ontwikkelbedrijf dat structureel financieel gezond is en dè plek is voor passend en duurzaam werk in de Vechtstreek en waar medewerkers de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen, met een blijvend financieel haalbaar resultaat waar iedereen uit de aangesloten gemeenten mee kan doen.

verbinder hands on omgevingssensitief mensgericht communicator creatief ondernemer samenwerker zichtbaar netwerker resultaatgericht

PROFIEL | BOEGBEELD

 • HBO+-/WO- werk- en denkniveau, bijvoorbeeld met een bedrijfskundige achtergrond.
 • Ruime en relevante ervaring in politiek-bestuurlijke context positie binnen een gemeente.
 • Aantoonbare affiniteit met de brede doelgroep van Wsw en Participatiewet.
 • Ruime ervaring in het leiden van ontwikkel- en /of veranderprocessen.
 • Relevante commerciële ervaring.
 • Aantoonbare affiniteit en/of ervaring met medezeggenschap.
 • Bekendheid met de regio en/of het sociaal domein is een belangrijke pré.

 

Daarnaast:

 • Ben je een gezaghebbend leider, die (sociale) structuren en verbanden (uit)bouwt tussen RvC, organisatie en bedrijven, waarbij je gemakkelijk schakelt tussen de verschillende stakeholders.
 • Heb je een eigen toekomstbeeld, met ideeën, die organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen en inspireren (creatief).
 • Ben je bestuurlijk sensitief, stem je je eigen activiteiten af op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Ben je een inspirerende voorzitter van het MT.
 • Ben je doelgericht en actief om resultaten en/of doelstellingen te bereiken.
 • Ben je een verbinder en een teamspeler, die gemeenschappelijke doelen (her)kent en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijkt.
 • Handel je besluitvaardig en bedrijfsmatig: pragmatisch en daadkrachtig.

AANBOD | PAST DEZE UITDAGING BIJ JE?

Kansis biedt een dynamische en zeer uitdagende functie bij een organisatie met een stevige ambitie. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en de mogelijkheid van hybride werken. Met een bijpassende beloning (s14 (nader te waarderen) CAO gemeenten). De aanstelling is fulltime (36 uur).

PROCEDURE | GESPREKKEN IN OKTOBER

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en daarna een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Is er een goede ontmoeting en heb je je gesprekspartners nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met verdiepende gesprekken in twee verschillende rondes bij de opdrachtgever in week 17 – 21 oktober 2022. Kennismakings- en arbeidsvoorwaardengesprek in de week erna. Transparant met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie. De procedure is erop gericht dat de nieuwe directeur kan starten op 1 januari 2023.

GEÏNTERESSEERD

Wanneer deze positie je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk – uiterlijk 4 oktober – tegemoet. Dat kan door {op deze pagina} bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure.